Вход


Image

Имейл маркетинг

Имейл маркетинг е вид пряк маркетинг, при който за изпращане на рекламни съобщения до определени групи потребители, се използва електронна поща.

Към електронните писма могат да бъдат прикрепяни линкове към страници в онлайн пространството, както и файлове (снимки, видео филми, брошури, инструкции и др.).

Използвайки имейл маркетинга, Вие ще можете да поддържате по-близък контакт с Вашите потребители, както и да затвърдите доверието им във Вас.

Имейл маркетинг

Инсталирането на специализиран софтуер – мощен инструмент за имейл маркетинг на Вашия уеб сайт, който ще Ви даде възможност с лекота да:

  • Постигнете ефективна комуникация с потенциалните Ви клиенти;
  • Да ги запознаете с Вашата марка и продукти;
  • Да предизвикате определени действия(лайкове, преходи по линкове, мнения и др.) от страна на Вашите абонати;
  • Да осъществите първоначални или циклични продажби;
  • Да възобновите работата с неактивни лоялни клиенти;
  • Да избегнете допълнителни разходи за рекламни средства;
  • Да изградите доверени дългосрочни отношения с целеви аудитории и като следствие да удължите жизнения цикъл на клиента (life Time Value);

Няколко очевидни преимущества на имейл маркетинга:

  • Увеличение на продажбите с 10% - 60% при минимални разходи;
  • Икономия на средства за реклама;
  • Сегментация на аудитории и получаване на 65% повече повторни продажби с помощта на тясно специализирани предложения;

Наличието на множество готови шаблони за дизайн прави писмата изключително привлекателни за получателите им, а лесното им персонализиране дава възможност всяко писмо да добие свой уникален дизайн, съобразен с тематиката на писмото.

Image