Вход


Image

Писане на текстове за уеб сайт

Важен елемент от оптимизацията е писането на текстовете за уеб сайта.

Писането на съдържание на уеб сайт е коренно различно от писането на текстове за списания, вестници и др. Освен написването на текста за уеб сайта, той трябва да бъде оптимизиран така, че търсещите машини най-добре да "разберат" по кои ключови думи и фрази да класират уеб сайта.

Копирайтингът(писането на текстове за уеб сайт), това е специална техника за създаване на текст за уеб сайт, коята максимално помага за превръщането на посетителя на уеб сайта в клиент. Удивително, но статия написана по всички правила може да уваличи конверсията до 85%.

Цени за писане на текст за уеб сайт

Ние имаме ценова политика за писане на текстове за уеб сайт, но при определни ситуации(обемни поръчки, абонамент за поддръжка и др.) сме готови на големи отстъпки. В някои случай цената пада с над 50%.

Заплащането за написването на текстовете за уеб сайта се извършва накрая, след като клиентът има възможност да прегледа написаните текстове.

Това означава:

  • Такстът ще бъде така написан, че да удовлетвори поръчителя.
  • Ние не оставяме недовършени нещата.
  • Ние не роптаем, когато клиентът изисква определени промени по вече написания текст.

 Най добрата реклама - добре свършената работа

Цени за писане на текст за уеб сайт

Брой думи До 200 думи От 200 до 500 думи От 500 до 700 думи От 700 да 1000 думи
Цена 25.00 лева 35.00 лева 45.00 лева 55.00 лева